mobile
Telangana
Projects
 
Academic Partnership Telangana
Oct 28, 2019 To Oct 21, 2020 Hyderabad Telangana India
Career Partnership Telangana
Oct 28, 2019 To Oct 21, 2020 Hyderabad Telangana India
CII Rising Stars of HR Competition Telangana
Nov 04, 2019 To Nov 30, 2024 Hyderabad Telangana India
TCM Maturity Model 2020
Dec 10, 2019 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telengana India
GBC#GreenPro Projects#Hyderabad#01 Jan 2020 - 31 Dec 2020
Jan 01, 2020 To Dec 31, 2020 Telangana Hyderabad India
GBC#GreenPro#Hyderabad# 1 JAN 2020 - 31 DEC 2020
Jan 01, 2020 To Dec 31, 2020 HYDERABAD TELANGANA India
GBC#IGBC#AffordableHousingRating#Hyd#01Jan2020-31Dec2020
Jan 01, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#GreenHomesRating#Hyd#01Jan2020-31Dec2020
Jan 01, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#GreenInteriorsRating#Hyd#01Jan2020-31Dec2020
Jan 01, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#GreenResortsRating#Hyd#1Jan2020-31Dec2020
Jan 01, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#New Buildings Rating System#Hyderabad#2-1-2020 - 31 -12- 2020
Jan 02, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC Chapter Activities#Hyderabad#4 Jan 2020- 31 Dec 2020
Jan 06, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#MEMBERSHIP SERVICES#HYDERABAD#1 JAN 2020-31 DEC 2020
Jan 06, 2020 To Dec 31, 2020 hyderabad telangana India
GBC#IGBC#AP EXAM#HYDERABAD#03 JAN 2020 - 31 DEC 2020
Jan 07, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#Green MRTS Rating System#Hyderabad#09Jan 2020-31 Dec 2020
Jan 09, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#GreenCitiesSystem#Hyderabad#09Jan2020-31Dec2020
Jan 09, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#GreenRailwayStationsRatingSystem#Hyderabad#09Jan2020-31Dec2020
Jan 09, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#IGBCGreenVillageTownshipHSRHillHabitat#Hyderabad#09Jan2020-31Dec2020
Jan 09, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
COEs COORDINATION#HYDERABAD#13 -1-2020- 31-12-2020
Jan 13, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad tealangana India
GBC#IGBC#Green Factory Certification #Hyderabad#14 Jan 2020-31 Dec 2020
Jan 14, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#NZEB- Net Zero Certification#Hyderabad#13-1-2020 -- 31-12-2020
Jan 14, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
GBC#IGBC#Green Existing Building Certification #Hyderabad#20 Jan 2020-31 Dec 2020
Jan 20, 2020 To Dec 31, 2020 Hyderabad Telangana India
123